Voormalige Romeinse vesting
aan de Neder-Germaanse Limes

Buitenpad en moestuin

Langs de oost- en zuidmuren van Haus Bürgel loopt sinds 2006 het archeologische buitenpad, waarvan stenen de locatie van diverse torens, een poort en het voormalige vestingbad aanduiden. Bij verschillende stations wordt de Romeinse militaire vesting omschreven. Extra aanduidingen markeren Romeinse en middeleeuwse vondsten.

Naast de omtrek en muren wordt ook de locatie van de Romeinse begraafplaats, waar veel van de tentoongestelde voorwerpen vandaan komen, op het terrein aangeduid. Bovendien zijn de locatie en afmetingen van een eest met natuurstenen gemarkeerd. In een eest werden graan en andere veldvruchten gedroogd zodat ze langer houdbaar waren.

Opmerking betreffende toegankelijkheid: het buitenpad is toegankelijk zonder treden en bestaat uit grote natuurstenen.


Historische moestuin

Aan de zuidkant van de oude vestingmuren heeft het [intern]biologisch station verhoogde bedden aangelegd waar groente- en kruidenplanten groeien, waarmee de Germanen, Romeinen en de mensen in daaropvolgende tijdperken hun eten kookten en kruidden. De moestuin laat de variërende voedings- en eetgewoonten gedurende de 2000-jarige geschiedenis van Haus Bürgel zien. Ontdek interessante details over de eetgewoonten van de Romeinen tijdens een [intern]themarondleiding door de moestuin met het biologisch station.


Romeinse oven

Op de binnenplaats van Haus Bürgel staat sinds 2014 een volgens voorbeelden uit de oudheid gebouwde oven. Er kan van worden uitgegaan dat er in de vesting twee soortgelijke ovens stonden, want normaliter beschikte elke centurie van het Romeinse legioen over een eigen oven.
Er worden meerdere keren per jaar openbare demonstraties gehouden in het kader van diverse evenementen. Bakken zoals Romeinen is bovendien een populaire workshop die zowel voor kinderen alsook voor volwassenen wordt aangeboden.

Romeinse oven op de binnenplaats van Haus Bürgel


Maternuskapel

Een buitengewoon waardevol relict bevindt zich op de binnenplaats van Haus Bürgel in de grond: de fundamenten van de voormalige Maternuskapel.
Er zijn nog veel onbeantwoorde vragen waar de weinige geschreven en visuele bronnen ook geen antwoord op geven.
De Maternuskapel in Bürgel was lange tijd de parochiekerk van Zons, ook nadat de twee plaatsen door de verschuiving van de Rijn in 1374 van elkaar werden gescheiden. Zelfs toen in 1593 de kapel St. Martinus in Zons tot parochiekerk werd verheven, had de Maternuskapel nog steeds een erevoorrang als 'moederkerk'. In 1843 werd de parochie Bürgel pas officieel opgeheven. Daarna werd de Maternuskapel aan het verval prijsgegeven en de ruïne ervan werd rond 1916 afgebroken.
Een eeuw lang verdwenen de fundamenten onder de grond totdat ze in 2014 archeologisch werden onderzocht. Naast de bijna volledig bewaard gebleven omtrek van de kapel vonden de archeologen de fundamenten van het altaar, een doopvont en een Romeinse votiefsteen. Sinds 2016 is de omtrek van de kapel op de binnenplaats met stenen aangeduid.

 

telefoon E-Mail Openings tijden

Romeins museum:
[E-Mail]hausbuergel@monheim.de

Biologisch station:
[E-Mail]info@biostation-D-Me.de

Koudbloedrassenfokkerij Reuter:
[E-Mail]reuterbuergel@gmx.de

Nach oben