Voormalige Romeinse vesting
aan de Neder-Germaanse Limes

Tentoonstelling

De tentoonstelling in het Romeins museum is verdeeld over acht zalen in het onder monumentenzorg staande herenhuis en in de zuidwesthoek van Haus Bürgel. Voor een bezoek heeft u ongeveer één tot anderhalf uur nodig.

Opmerking betreffende toegankelijkheid: de weg naar de tentoonstelling leidt via een buitentrap met hoge treden. In het herenhuis zijn de trappen erg smal. De toegang is daardoor helaas niet voor alle mensen met een beperking mogelijk.

Zaal 1 – van de Romeinse tijd tot nu

De 2000-jarige geschiedenis van Haus Bürgel is gevormd door oorlog en vrede, door vele eigenaren en verbouwingen en door de ligging aan de Rijn. Zaal 1 biedt een eerste overzicht over deze gevarieerde geschiedenis.

Zaal 2 – graven en begrafenisrituelen

Het blootleggen van circa negentig brandgraven voor de poorten van de voormalige vesting leverde het bewijs dat de Romeinse nederzetting van Haus Bürgel al in de 1e eeuw n. Chr. begon. Aan de hand van grafgiften worden de Romeinse begrafenisrituelen aanschouwelijk uitgelegd.

Zaal 3 – bouwtechniek en verdedigingsarchitectuur

In vergelijking met andere militaire vestingen die rond dezelfde tijd zijn gebouwd, is Haus Bürgel met een oppervlak van 64 x 64 m vrij klein. De omtrek was vierkant, de muren waren maximaal 2,30 m dik en er waren twaalf wachttorens. Met behulp van modellen en tekeningen wordt de Romeinse constructie van vestingen getoond.

Zaal 4 – Romeins leger / gevonden munten

De bewoners van de Romeinse vesting waren vooral van Germaanse afkomst. Uitrustingsvoorwerpen, kleding en ook gevonden wapens en munten geven uitsluitsel over het leven van Germaanse huurlingen in het Romeinse leger.

Zaal 5 – het dagelijks leven in de vesting

De vondsten van Haus Bürgel bewijzen hoe verstrekkend de im- en export ten tijde van de Romeinen was. Naast producten die een lange weg hebben afgelegd, helpen tal van vondsten op specifieke locaties om de dierenwereld van die tijd en de eetgewoonten van de 'Germaanse Romeinen' op Haus Bürgel te bepalen. Bovendien wijzen vondsten als vrouwensieraden erop dat de soldaten hier samen met hun gezinnen woonden.

Zaal 6 – archeologische werkmethodes

Het Romeinse fundament van de toren op de noordoosthoek is in de tentoonstelling geïntegreerd. In de kelder worden de archeologische werkmethodes tijdens opgravingen op Haus Bürgel aan de hand van foto's en tekeningen uitgelegd.

Zaal 7 – bouwkunde en bouwmateriaal

Het archeologische buitenpad komt uit bij de zuidwesthoek van Haus Bürgel in een tweedelige zaal waar groot Romeins metselwerk uit de vierde eeuw centraal staat. Hier is de bouwkunde van de Romeinen extra goed zichtbaar.

Zaal 8 – scheepvaart / dagelijks leven van de soldaten

In deze zaal worden de scheepvaart op de Rijn tijdens de Romeinse tijd en het dagelijks leven van de Romeinse soldaten en hun gezinnen in de vesting getoond aan de hand van modellen die door vrijwilligers van de verantwoordelijke vereniging in elkaar zijn gezet: er zijn hier onder andere een Romeins molenspel, een vuurplaats, een praam (platbodem) en een scorpio (torsiegeschut) te zien.

telefoon E-Mail Openings tijden

Romeins museum:
[E-Mail]hausbuergel@monheim.de

Biologisch station:
[E-Mail]info@biostation-D-Me.de

Koudbloedrassenfokkerij Reuter:
[E-Mail]reuterbuergel@gmx.de

Nach oben