Natuurbescherming
voor Düsseldorf en het district Mettmann

Biologisch station

Het biologisch station Haus Bürgel, Stadt Düsseldorf – Kreis Mettmann e. V. beheert vanuit Haus Bürgel de beschermde gebieden van de stad Düsseldorf en het district Mettmann. Dit cultuurlandschap is buitengewoon veelzijdig. Het reikt van de regelmatig overstroomde weiden van de riviervlakte van de Rijn tussen Monheim am Rhein en Düsseldorf-Kaiserswerth via de zogenaamde heideterrassen tot aan de beekdalen en beboste hoogten van het Bergisches Land.

Ondanks de nauwe verwevenheid van de stedelijke agglomeratie en het omliggende platteland heeft het gebied een net van diverse habitats met een rijke flora en fauna. 

Het biologisch station werd in 1991 opgericht als algemeen nut beogende vereniging om deze natuurlijke schatten te behouden en het ontstane cultuurlandschap te beheren en te ontwikkelen. 

Het is de bedoeling dat met een gevarieerd aanbod aan excursies, lezingen en activiteiten zoveel mogelijk mensen worden geënthousiasmeerd voor de natuur en ze worden gemotiveerd tot verantwoord handelen

Meer informatie (in het Duits) vindt u op de website van het Biologisch Station: [extern]www.bsdme.de.

telefoon E-Mail Openings tijden

Romeins museum:
[E-Mail]hausbuergel@monheim.de

Biologisch station:
[E-Mail]info@biostation-D-Me.de

Koudbloedrassenfokkerij Reuter:
[E-Mail]reuterbuergel@gmx.de

Nach oben